Opfølgning på orientering fra bestyrelse

november 7, 2022 10:12 am

Opfølgning på orientering fra bestyrelsen d. 15. september 2022 Vedr. Færgebyen og spunsarbejde Vi har modtaget nedenstående skriv fra Domis: Kære Hou og interesserede til Færgebyen, Vi har glædet os rigtig meget til at komme i gang med projekt Færgebyen og i de kommende uger begynder vi med det første... Read more


Honnørkaj og mastekran ikke tilgængelig

september 29, 2022 6:32 am

Hej alle Den 14. oktober 2022 vil det IKKE være muligt at benytte honnørkajen og mastekranen, da området er reserveret af Hou Lager og Bådhotel


Krantider

september 26, 2022 9:21 am

Så er der åbnet for kranbooking fredag d. 28. oktober 2022: https://houhavn.dk/kranbooking/


Orientering fra bestyrelsen

september 15, 2022 7:34 am

Orientering fra bestyrelsen På er tidspunkt efter 1. oktober forventer vi, at der vil blive igangsat spunsarbejde ved det gamle slæbested og bro 6, ligesom vi også forventer, at der i forbindelse med byggeri på rallejet skal gennemføres en pilotering på byggefelterne. De påtænkte bygge- og anlægsarbejder kan medføre rystelser... Read more


Ændring i havnereglement

september 15, 2022 7:31 am

Ændring i Havnereglement Bestyrelsen for Hou Lystbådehavn har besluttet følgende ændring i Havnereglementet: I kapitel 12, ”Søsætning/optagning og opbevaring på land”, 1. afsnit, sidste punktum udgår ”i forhold til tyveri og hærværk”. !. afsnit har herefter følgende ordlyd: Havnens brugere har mulighed for, mod et gebyr, at få deres både... Read more


Krantider

august 29, 2022 8:59 am

Hej alle Så er der åbnet for krantider: Fredag d. 14/10 (forbeholdt både op til 9 meter, tages op ved den gule kran) Lørdag d. 15/10 Fredag d. 21/10 Lørdag d. 22/10 https://houhavn.dk/kranbooking/


Mastekran, honnørkajen, tank og indsejling

juli 4, 2022 8:52 am

Da der afholdes Hou havnefest d. 8 og 9. juli 2022 Vil der være begrænset adgang til honnørkajen/mastekranen d. 8. juli og 9. juli 2022 Og det vil ikke være muligt at benytte tankanlægget d. 9. juli 2022 fra kl. 14:00-17:00 Derudover vil ind -og udsejling være lukket d. 9.... Read more


Sankt Hans aften

juni 9, 2022 9:45 am

Sankt Hans aften d. 23. juni 2022 Sankt Hans 2022


Havnens dag 2022

juni 2, 2022 11:08 am

Havnens dag 11. juni 2022 Havnens dag skilt 2022


Visens Skib 2022

maj 30, 2022 7:26 am

https://visensskib.dk/ Lørdag d. 2. juli 2022 Der vil være mulighed for at grille dit medbragte mad fra kl. 18:00 Og Visens Skib vil spille fra kl. 20:00


Måger

maj 2, 2022 9:09 am

Der er en del bådejere der er generet af måge ekskrementer. Vi opfordre derfor til, ikke at smide madrester eller fodre dem


Reminder

april 4, 2022 8:50 am

HUSK generalforsamlingen d. 12. april 2022 kl. 19:00 i HMI`s samlingsstuen på Villavej ( den sorte træbygning ) Dagsorden: Dagsorden generalforsamling 2022 Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen generalforsamling 2022 Årsrapport 2021: Årsrapport 2021 Budget 2022: Budget 2022  


HUSK afdækning når der arbejdes på båden

februar 24, 2022 11:53 am

HUSK at der skal dækkes af, så du kan få samlet sliberester, malerester osv. op Der skal også dækkes af, så rester ikke kommer over på Tunø færgens areal. Læs evt. havnereglement afsnit 13: 13. Landarealers anvendelse. Vinterpladsen skal udnyttes bedst muligt, og det påhviler derfor brugerne at meddele tidspunkt... Read more


Foredrag om sejlervejr

februar 7, 2022 7:43 am

Hou Sejlklub invitation til foredrag om sejlervejr Invitation til foredrag om sejlervejr


Båd isætning

januar 10, 2022 10:18 am

Hej alle Så er der åbnet for båd isætning følgende datoer: Fredag d. 8. april 2022 Lørdag d. 9. april 2022 Fredag d. 22. april 2022 Fredag d. 29. april 2022