Havnens dag 2023

maj 22, 2023 12:03 pm

Havnens dag – Hou Lystbådehavn lørdag d. 10. juni 2023 Foreninger i Hou Lystbådehavn holder åbent hus og laver aktiviteter fra kl. 11.00 til 15.00 Program følger


Kranbooking

februar 9, 2023 7:52 am

Hej alle Så er der åbnet for kranbooking lørdag d. 29. april 2023 https://houhavn.dk/kranbooking/


Kranbooking

februar 2, 2023 1:30 pm

Hej alle Så er der åbnet for fredag d. 21. april 2023


Kranbooking

februar 2, 2023 8:25 am

Hej alle Så er der lagt tider op til bådisætning lørdag d. 1. april 2023 og torsdag d. 6. april 2023 lørdag d. 15. april 2023, er isætning af de både der står ved havnekontoret https://houhavn.dk/kranbooking/


Opfølgning på orientering fra bestyrelse

november 7, 2022 10:12 am

Opfølgning på orientering fra bestyrelsen d. 15. september 2022 Vedr. Færgebyen og spunsarbejde Vi har modtaget nedenstående skriv fra Domis: Kære Hou og interesserede til Færgebyen, Vi har glædet os rigtig meget til at komme i gang med projekt Færgebyen og i de kommende uger begynder vi med det første... Read more


Honnørkaj og mastekran ikke tilgængelig

september 29, 2022 6:32 am

Hej alle Den 14. oktober 2022 vil det IKKE være muligt at benytte honnørkajen og mastekranen, da området er reserveret af Hou Lager og Bådhotel


Krantider

september 26, 2022 9:21 am

Så er der åbnet for kranbooking fredag d. 28. oktober 2022: https://houhavn.dk/kranbooking/


Orientering fra bestyrelsen

september 15, 2022 7:34 am

Orientering fra bestyrelsen På er tidspunkt efter 1. oktober forventer vi, at der vil blive igangsat spunsarbejde ved det gamle slæbested og bro 6, ligesom vi også forventer, at der i forbindelse med byggeri på rallejet skal gennemføres en pilotering på byggefelterne. De påtænkte bygge- og anlægsarbejder kan medføre rystelser... Read more


Ændring i havnereglement

september 15, 2022 7:31 am

Ændring i Havnereglement Bestyrelsen for Hou Lystbådehavn har besluttet følgende ændring i Havnereglementet: I kapitel 12, ”Søsætning/optagning og opbevaring på land”, 1. afsnit, sidste punktum udgår ”i forhold til tyveri og hærværk”. !. afsnit har herefter følgende ordlyd: Havnens brugere har mulighed for, mod et gebyr, at få deres både... Read more


Krantider

august 29, 2022 8:59 am

Hej alle Så er der åbnet for krantider: Fredag d. 14/10 (forbeholdt både op til 9 meter, tages op ved den gule kran) Lørdag d. 15/10 Fredag d. 21/10 Lørdag d. 22/10 https://houhavn.dk/kranbooking/


Mastekran, honnørkajen, tank og indsejling

juli 4, 2022 8:52 am

Da der afholdes Hou havnefest d. 8 og 9. juli 2022 Vil der være begrænset adgang til honnørkajen/mastekranen d. 8. juli og 9. juli 2022 Og det vil ikke være muligt at benytte tankanlægget d. 9. juli 2022 fra kl. 14:00-17:00 Derudover vil ind -og udsejling være lukket d. 9.... Read more


Sankt Hans aften

juni 9, 2022 9:45 am

Sankt Hans aften d. 23. juni 2022 Sankt Hans 2022


Havnens dag 2022

juni 2, 2022 11:08 am

Havnens dag 11. juni 2022 Havnens dag skilt 2022