Orientering fra bestyrelsen

september 15, 2022 7:34 am

Orientering fra bestyrelsen

På er tidspunkt efter 1. oktober forventer vi, at der vil blive igangsat spunsarbejde ved det gamle slæbested og bro 6, ligesom vi også forventer, at der i forbindelse med byggeri på rallejet skal gennemføres en pilotering på byggefelterne.

De påtænkte bygge- og anlægsarbejder kan medføre rystelser og vibrationer, og havnebestyrelsen vil derfor anbefale bådejere, som har deres båd på land op mod færgehavnen, at holde ekstra øje med båden og stativet, mens de nævnte arbejder udføres.