Information til havnens brugere

Havnens Bank er Djurslands Bank i Tranbjerg.
Konto nr. 7266 1096 411 som kan bruges til alle indbetalinger til havnen, med anførelse af betaler id.

I vores betalingsautomat, udenfor Havnekontoret, kan der betales havnepenge og købes havnekort.

Havnepenge:

Kun den farvede label er gyldig bevis for at man har betalt havnepenge, ikke kvitteringen.
Dette skyldes at der efterlades mange kvitteringer fra tidligere gæster.
Havnepenge skal betales straks efter ankomst - Kontrolafgift kan pålægges ved manglende betaling.

Havnekort kan anvendes til:

El-standerne på broerne
Adgang til Klubhus og Servicebygning
Betaling for bad
Betaling for vask og tørring
Betaling for brug af slæbested

Ved afrejse tilbagebetales depositum og restbeløb.

El-stander:

Indsæt kort og vælg udtag, tryk derefter endnu engang på valgte udtag og der er lagt 2 Kwh. på standeren.
Efterfølgende tryk vil give 2 Kwh. pr. tryk. Tag korte ud .. Man kan nu kontrollere sit aktuelle forbrug
og aflæse rest ved at trykke på valgt nr. for strømudtag.

Inden afrejse indsættes Havnekortet - Vent ca. 2 sek. tryk 2 og restbeløb i El-stander, vil blive overført til Havnekortet.

Adgang til Klubhus og Servicebygning:

Indsæt Havnekortet og afvent brummetone - udtag kortet - åben døren.

Klubhuset kan lejes til private arrangementer uden for højsæson.

Betaling for Bad:

Indsæt Havnekortet - udtag kortet Der er nu varmt vand i 4 Min.
Ønskes uafbrudt bad - lad kortet sidde i automaten.
Automaten vil hele tiden vises saldo på kort og tid forbrugt.

Betaling for vask og tørring:

Indsæt Havnekort - vælg maskinnummer ( står på maskinerne ) - næste tryk giver en periode.
Vaskemaskine kører 2½ time. Vær opmærksom på at vælger du et program på vaskemaskinen
Der tager længere tid, skal der indsættes flere penge i automaten.
Tørretumbler køre 1 time. Tumbleren fortæller på display hvor lang tid den skal bruge for at tørrer tøjet.

Brug af slæbested:

Slæbestedet ligger i gl. Lystbådehavn. Kør båden frem til bommen og indsæt Havnekortet - vent til bommen går op - udtag kortet. Man kan også benytte betalingsapp ved bommen

Miljøstation:

Forefindes ved siden af Dieseltank og er beregnet til at tømme septiktanke i både.
Miljøstationen betjenes i dagtimerne af havnens personale.

Spildolie:

Spildolietank er placeret på miljøpladsen på ny. lystbådehavn. Er kun til spildolie og ikke til gummihandsker og brugte oliefiltre.

Udslagsvask:

Til kemiske toiletter, er placeret ved den sydlige indgang i servicebygningen. Må kun bruges til toiletaffald og IKKE Olie og andet forurenet vand.

Benzin / Diesel:

Kan købes ved havnens tankanlæg, der kan betales med betalingskort (Dankort, Visa og flere internationale kreditkort )

Grillpladser:

Hou Lystbådehavn har flere Grillpladser rund på vores område, disse må benyttes af havnens lejere/ejere samt gæstesejlere.

Det er strengt forbudt at bruge alle former for grill, i båden og på broerne.

Hjertestarter findes ved betalingsautomaten uden for Havnekontoret.

Ved oliespild i havnen - kontakt omgående Havnefogeden.

Brændstofpåfyldning kun tilladt ved kajen, hvor tankanlæg/beredskab forefindes.