Lille reminder

oktober 5, 2017 11:49 am

7. Fortøjning
På de faste bådpladser skal fortøjning finde sted vinkelret på broerne. Der skal
anvendes forsvarlige fortøjninger. For hjemmehørende både på pladser mellem pæle
skal mindst begge for- eller agterfortøjninger affjedres. På pladser ved Y-bomme skal
mindst 2 fortøjninger være affjedret.
Hver båd skal forsynes med mindst 2 fendere på hver side, når der er nabobådplads.
Med mindre der foreligger aftale med havnefogeden, må der kun ligge én båd på
hver plads. Det kan dog tillades at have en slæbejolle eller lignende solidt fortøjet
indenfor eget bådareal. Dog ikke på siden men udelukkende ved agterenden.