Generalforsamling 2018

april 5, 2018 7:15 am

Generalforsamling 2018

Informationsmøde og Generalforsamling i Hou Lystbådehavn

 Tirsdag den  17. april  2018 kl. 19.00

i HMI`s samlingsstuen på Villavej ( den sorte træbygning )

Informationsmødet:

Ved stiftelsen af andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A., blev der besluttet, at man fremover afholder et årligt informationsmøde for alle brugerne af lystbådehavnen i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling.

På dette møde informerer bestyrelsen havnens brugere om bestyrelsens arbejde siden sidste møde og om de tanker og planer, som bestyrelsen arbejder med vedrørende havnens nuværende og fremtidige drift.

I forbindelse med mødet er Lystbådehavnen vært ved en øl eller vand.

Generalforsamling for andelshaverne i Hou Lystbådehavn:

I foreningens vedtægter er der blandt andet anført:

  • Generalforsamlingen varsles ved brev — normalt sammen med den årlige opkrævning af havnelejen/vedligeholdelsesudgiften.
  • Generalforsamlingen varsles mindst 6 uger før mødet bliver afholdt.
  • Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen – v.s. senest tirsdag den 20. marts -2018

Dagsorden til generalforsamling 2018


Årsrapport 2017

Budget 2018


Forslag til generalforsamlingen fra bestyrelsen:

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling blandt andelshaverne og består af 7 medlemmer. hvoraf 6 medlemmer vælges af andelshaverne og et medlem udpeges af bestyrelsen for et år af gangen.