Generalforsamling 2017

april 3, 2017 10:24 am

Informationsmøde og Generalforsamling i Hou Lystbådehavn

 Tirsdag den  18. april  2017  kl. 19.00

i HMI`s samlingsstuen på Villavej ( den sorte træbygning )

Informationsmødet:

Ved stiftelsen af andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A., blev der besluttet, at man fremover afholder et årligt informationsmøde for alle brugerne af lystbådehavnen i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling.

På dette møde informerer bestyrelsen havnens brugere om bestyrelsens arbejde siden sidste møde og om de tanker og planer, som bestyrelsen arbejder med vedrørende havnens nuværende og fremtidige drift.

I forbindelse med mødet er Lystbådehavnen vært ved en øl eller vand.

Generalforsamling for andelshaverne i Hou Lystbådehavn:

I foreningens vedtægter er der blandt andet anført:

  • Generalforsamlingen varsles ved brev — normalt sammen med den årlige opkrævning af havnelejen/vedligeholdelsesudgiften.
  • Generalforsamlingen varsles mindst 6 uger før mødet bliver afholdt.
  • Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen – v.s. senest tirsdag den 21. marts -2017

Dagsorden til generalforsamling 2017


Årsrapport 2016

Budget 2017


Foreslag til genralforsamling:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2017

2 forslag til generalforsamlingen Hou Lystbådehavn 2017

1 forslag til generalforsamling 201