Ændring i havnereglement

september 15, 2022 7:31 am

Ændring i Havnereglement

Bestyrelsen for Hou Lystbådehavn har besluttet følgende ændring i Havnereglementet:

I kapitel 12, ”Søsætning/optagning og opbevaring på land”, 1. afsnit, sidste punktum udgår ”i forhold til tyveri og hærværk”.

!. afsnit har herefter følgende ordlyd:

Havnens brugere har mulighed for, mod et gebyr, at få deres både opbevaret på en anvist plads på land i vinterperioden fra 1. oktober til 30. april. Bådene henstår på eget ansvar.